Bell Schedules

Bell Schedules

Regular Bell Schedule:

Class Period

Start

End

AA/HR/Links

7:40

8:05

1st Mod

8:12

9:02

2nd Mod

9:09

9:59

3rd Mod

10:06

10:56

Lunch A

10:56

11:26

4th Mod B

11:03

11:53

Lunch B

11:53

12:23

4th Mod A

11:33

12:23

5th Mod

12:30

1:20

6th Mod

1:27

2:17

7th Mod

2:24

3:14

 
Activity Schedule A (Used for 2 hour early release, longer activities):

Class Period

Start 

End 

1st Mod

 7:40

8:18 

2nd Mod

8:25 

9:03 

3rd Mod

9:10 

9:48 

5th Mod

9:55 

10:32 

Lunch A 

10:32 

11:02 

4th Mod B 

10:39 

11:16 

Lunch B

11:16 

11:46 

4th Mod A

11:09

11:46

6th Mod

11:53

12:30 

7th Mod

12:37 

1:14 

Activity

1:14 

3:14 

 
Activity Schedule B (used for assemblies):

Class Period

Start 

End 

1st Mod 

7:40 

8:25 

2nd Mod 

8:32 

9:17 

3rd Mod 

9:24 

10:09 

5th Mod 

10:16 

11:01 

 Lunch A

11:01 

11:31 

4th Mod B 

11:08 

11:53 

Lunch B 

11:53 

12:23 

4th Mod A 

11:38 

12:23 

6th Mod 

12:30 

1:15 

7th Mod 

 1:22

2:07 

Activity 

2:07 

3:14 

 
2-Hour Delay/Late Start Schedule:

Class Period

Start 

End 

1st Mod 

9:40 

10:18 

2nd Mod

10:25 

11:03 

Lunch A 

11:03 

11:33 

4th Mod B 

11:10 

11:49 

Lunch B 

11:49 

12:19 

4th Mod A 

11:40 

12:19 

3rd Mod 

12:26 

1:05 

5th Mod 

1:12 

1:51 

6th Mod 

1:58 

2:37 

7th Mod 

2:44 

3:14